پشت پرچین بهشت

ثبت نام اعتکاف دانش آموزی ۹۷

صفحه پیگیری ثبت نام:

www.mdyazd.ir/1397/01/01/tracker

صفحه دریافت فایل خام رضایت نامه اعتکاف:

www.mdyazd.ir/1397/01/01/rezayatname


با توجه به اتمام زمان ثبت نام،
برای ثبت نام اعتکاف دانش آموزی، با شماره ۰۹۱۹۳۶۸۸۵۳۰ تماس بگیرید.

با تشکر ستاد اعتکاف دانش آموزی